Retroquiz

In onderstaande quiz wordt u over verschillende producten, films en gebeurtenissen ondervraagd. U kunt steeds uit vier antwoorden kiezen. Aan het einde van de quiz ziet u, hoe uw retrokennis zich met die van andere deelnemers verhoudt. U kunt zovaak aan de quiz meedoen als u wilt. Succes!

Hoe retro bent u?

Bent u klaar om uw kennis van retro te toetsen? Hebt u nog even door de website gebladerd om details in te prenten? Of is uw kennis op zo’n niveau dat u denkt zonder problemen antwoord te kunnen geven op de veelheid van vragen die zo volgen? Klik op Quiz starten om te beginnen!